Máme vybrané certifikované partnery, kteří jsou Vám plně k dispozici a společně s našim týmem vývojářů Vás provedou celým procesem implementace našich systémů.

Zjistíme vaše potřeby

Nejprve potřebujeme porozumět vaší společnosti a specifickým problémům jímž denně čelíte. Společně zmapujeme vaše požadavky, navrhneme optimální nastavení systému a případně doplníme chybějící funkcionalitu.

Nastavíme potřebné technologie

Otestujeme vaše systémy, abychom zjistili, zda a do jaké míry jsou připraveny. Jakmile bude vše optimalizováno, nastavíme aplikační infrastrukturu.

Připravíme testovací prostředí a proškolíme uživatele

Provedeme kompletní parametrizaci systému, připravíme požadované importy dat a spustíme testovací provoz. Konfigurace systému bude zpřístupněna interním i externím uživatelům. Následně budeme věnovat potřebný čas školení uživatelů, porozumění případným požadavkům a nastavení bezpečnostních oprávnění.

Spustíme kompletní produkční prostředí

Zajistíme komplexní implementaci produkčního prostředí včetně ostrého importu dat a ověříme si připravenost celého řešení ke startu.

Naším cílem je vaše spokojenost !!!